Skip to main content

Table 1 Temporary observation sites

From: Surface wave group velocity in the Osaka sedimentary basin, Japan, estimated using ambient noise cross-correlation functions

Station code

Latitude (°)

Longitude (°)

Location

UEMC01

34.7570

135.5218

Suita

UEMC02

34.5782

135.5521

Matsubara

UEMC03

34.4614

135.3715

Kishiwada

UEMC04

34.4836

135.4233

Izumi

UEMC05

34.5736

135.4588

Sakai

UEMC06

34.5035

135.5557

Osaka Sayama

UEMC07

34.6272

135.6005

Yao

UEMC08

34.7396

135.5879

Kadoma

UEMC09

34.7485

135.3809

Amagasaki

UEMC10

34.7848

135.4794

Toyonaka

UEMC11

34.6591

135.5118

Tennoji

UEMC12

34.7159

135.5199

Sakuranomiya

UEMC13

34.6628

135.3896

Konohana

UEMC14

34.3977

135.2836

Tajiri

UEMC15

34.6800

135.4887

Awaza